Přímo v srdci Mariánských Lázní pramení svěží a jedinečná minerální voda AQUA MARIA. Je nedílnou součástí moderního stylu nejen v gastronomii, ale i u vás doma.

Analýza pramene AQUA MARIA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,“Nová Marie”
Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 16. 9. 2019.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Na+ 21,5 F 0,22
K+ 2,77 Cl 37,1
Zn2+ 0,011 SO42- 45,3
Mg2+ 14 HCO3 92
Ca2+ 26,3 I 0,002
Li+ 0,03 Br <0,01
Nedisociované součásti mg/l
H2SiO3 32,2
Celková mineralizace 277
pH AQUA MARIA při 25 °C 4,92
Osmotický tlak 14 kPa
Přirozené sycení 2720

Sortiment NEPERLIVÁ varianta PET

NEPERLIVÁ
330 ml
PET

NEPERLIVÁ
500 ml
PET

NEPERLIVÁ
1000 ml
PET

NEPERLIVÁ
1500 ml
PET

Sortiment PERLIVÁ varianta PET

PERLIVÁ
330 ml
PET

PERLIVÁ
500 ml
PET

PERLIVÁ
1000 ml
PET

PERLIVÁ
1500 ml
PET

Sortiment se SPORTOVNÍM uzávěrem PET

NEPERLIVÁ SPORT
330 ml
PET

PERLIVÁ SPORT
330 ml
PET

NEPERLIVÁ SPORT
500 ml
PET

PERLIVÁ SPORT
500 ml
PET