Přímo v srdci Mariánských Lázní pramení svěží a jedinečná minerální voda AQUA MARIA. Je nedílnou součástí moderního stylu nejen v gastronomii, ale i u vás doma.

Analýza pramene AQUA MARIA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,“Nová Marie”
Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 16. 9. 2019.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Na+ 21,5 F 0,22
K+ 2,77 Cl 37,1
Zn2+ 0,011 SO42- 45,3
Mg2+ 14 HCO3 92
Ca2+ 26,3 I 0,002
Li+ 0,03 Br <0,01
Nedisociované součásti mg/l
H2SiO3 32,2
Celková mineralizace (TDS) 273
pH AQUA MARIA při 25 °C 4,92
Osmotický tlak 14 kPa
Přirozené sycení 2720

AQUA MARIA – NEPERLIVÁ

NEPERLIVÁ
330 ml
PET

NEPERLIVÁ
500 ml
PET

NEPERLIVÁ
1000 ml
PET

NEPERLIVÁ
1500 ml
PET

AQUA MARIA – PERLIVÁ

PERLIVÁ
330 ml
PET

PERLIVÁ
500 ml
PET

PERLIVÁ
1000 ml
PET

PERLIVÁ
1500 ml
PET

AQUA MARIA – SPORTOVNÍ uzávěr

NEPERLIVÁ SPORT
330 ml
PET

PERLIVÁ SPORT
330 ml
PET

NEPERLIVÁ SPORT
500 ml
PET

PERLIVÁ SPORT
500 ml
PET