Přímo v srdci Mariánských Lázní pramení svěží a jedinečná minerální voda AQUA MARIA. Je nedílnou součástí moderního stylu nejen v gastronomii, ale i u vás doma.

Analýza pramene AQUA MARIA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,“Nová Marie”, Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 16. 9. 2019.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 21,5 Fluorid F 0,22
Draslík K+ 2,77 Chlorid Cl 37,1
Zinek Zn2+ 0,011 Hydrogenfosforečnan HPO42- 0,07
Hořčík Mg2+ 14 Hydrogenuhličitan HCO3 92
Vápník Ca2+ 26,3 Jodid I 0,002
Lithium Li+ 0,03 Bromid Br <0,01
Nedisociované součásti mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 32,2
Celková mineralizace AQUA MARIA 277
pH AQUA MARIA při 25 °C 4,92
Osmotický tlak AQUA MARIA 14 kPa
Přirozené sycení AQUA MARIA 2720
Sortiment PET

NEPERLIVÁ
500 ml
PET

PERLIVÁ
500 ml
PET

NEPERLIVÁ
1500 ml
PET

PERLIVÁ
1500 ml
PET

Translate