Přímo v srdci Mariánských Lázní pramení svěží a jedinečná minerální voda AQUA MARIA. Je nedílnou součástí moderního stylu nejen v gastronomii, ale i u vás doma.

Analýza pramene AQUA MARIA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,“Nová Marie”, Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 16. 9. 2019.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 21,5 Fluorid F 0,22
Draslík K+ 2,77 Chlorid Cl 37,1
Zinek Zn2+ 0,011 Hydrogenfosforečnan HPO42- 0,07
Hořčík Mg2+ 14 Hydrogenuhličitan HCO3 92
Vápník Ca2+ 26,3 Jodid I 0,002
Lithium Li+ 0,03 Bromid Br <0,01
Nedisociované součásti mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 32,2
Celková mineralizace AQUA MARIA 277
pH AQUA MARIA při 25 °C 4,92
Osmotický tlak AQUA MARIA 14 kPa
Přirozené sycení AQUA MARIA 2720
Sortiment PET

NEPERLIVÁ
500 ml
PET

PERLIVÁ
500 ml
PET

NEPERLIVÁ
1500 ml
PET

PERLIVÁ
1500 ml
PET

Sortiment GLASS

NEPERLIVÁ
330 ml
GLASS

PERLIVÁ
330 ml
GLASS

NEPERLIVÁ
750 ml
GLASS

PERLIVÁ
750 ml
GLASS

Translate