Přímo v srdci Mariánských Lázní pramení svěží a jedinečná minerální voda AQUA MARIA. Pramen oceněný mnoha medailemi a cenami po celém světě. Ideální doplněk prostřeného stolu nejen v gastronomii, ale i u vás doma.

Analýza pramene AQUA MARIA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,“Nová Marie”, Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 16. 9. 2019.

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 21,5 Fluorid F 0,22
Draslík K+ 2,77 Chlorid Cl 37,1
Zinek Zn2+ 0,011 Hydrogenfosforečnan HPO42- 0,07
Hořčík Mg2+ 14 Hydrogenuhličitan HCO3 92
Vápník Ca2+ 26,3 Jodid I 0,002
Lithium Li+ 0,03 Bromid Br <0,01
Nedisociované součásti mg/l
Kyselina křemičitá H2SiO3 32,2
Celková mineralizace AQUA MARIA 277
pH AQUA MARIA při 25 °C 4,92
Osmotický tlak AQUA MARIA 14 kPa
Přirozené sycení AQUA MARIA 2720

Sortiment PET

NEPERLIVÁ

500 ml

PET

PERLIVÁ

500 ml

PET

NEPERLIVÁ

1500 ml

PET

PERLIVÁ

1500 ml

PET

Sortiment GLASS

NEPERLIVÁ

330 ml

GLASS

PERLIVÁ

330 ml

GLASS

NEPERLIVÁ

750 ml

GLASS

PERLIVÁ

750 ml

GLASS

Translate