KOMPLEXNÍ ANALÝZA

Zdroj Mariánské Lázně. BJ 6,”Nová Marie”
Provedly: RL PLZ, Karlovy Vary, 11. 7. 2014

Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 21,2 Fluorid F 0,22
Draslík K+ 2,8 Chlorid Cl 32,5
Zinek Zn2+ 0,025 Hydrogenfosforečnan HPO42- 0,07
Hořčík Mg2+ 13,5 Hydrogenuhličitan HCO3 100
Vápník Ca2+ 24,9 Jodid I 0,002
Lithium Li+ 0,04 Bromid Br <0,01

Nedisociované součásti mg/l
Kyselina kŕemičitá H2SiO3 32,2
Celková mineralizace AQUA MARIA 31 292
pH AQUA MARIA při 25 °C 5,04
Osmotický tlak AQUA MARIA 14 kPa
Přirozené sycení AQUA MARIA 2720
Translate